Stichting Matchis - Nothing else matters

Nothing else matters
7 maart 2020
Ga naar de inhoud

Stichting Matchis

Doel

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen, die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Deze patiënten  kunnen genezen dankzij de stamcellen van een donor. Nog steeds is het niet mogelijk om voor elke patiënt op tijd een passende stamceldonor te vinden. De kans op een donor binnen de familie van de patiënt is slechts 30%. Als er geen familiedonor is, gaat Matchis op zoek naar een niet-verwante donor. 

Alle niet-verwante stamceldonoren die in Nederland wonen staan bij Matchis geregistreerd.

De organisatie
Stichting Matchis is een non-profit organisatie die sinds 2008 een ANBI-status heeft.
Onze kernwaarden zijn Ideëel, Gedreven, Deskundig, Toegewijd. Kernwaarden die in al ons handelen aantoonbaar naar voren komen.

Voor meer informatie over Matchis en hoe u zelf donor kunt worden,  verwijzen wij u naar de website

https://www.matchis.nl/


WSP 2020
Terug naar de inhoud